e-hvtd v2.0 (9175)

仁壽 nhân thọ
♦Người có đức nhân sống lâu. ◇Luận Ngữ : Trí giả lạc, nhân giả thọ , (Ung dã ) Người trí sống vui, người nhân sống lâu.