e-hvtd v2.0 (9175)

人聲 nhân thanh
♦Tiếng người. ◇Lão tàn du kí : Ngoại biên nhân thanh tào tạp (Đệ thập ngũ hồi) Bên ngoài tiếng người ồn ào.