e-hvtd v2.0 (9175)

人命 nhân mệnh
♦Mạng sống con người. ☆Tương tự: tính mệnh , sanh mệnh . ◇Hồng Lâu Mộng : Di biểu huynh Tiết Bàn, ỷ tài trượng thế, đả tử nhân mệnh, hiện tại Ứng Thiên phủ án hạ thẩm lí , , , (Đệ tam hồi) Con nhà dì tên gọi Tiết Bàn, ỷ giàu cậy thế, đánh chết người, hiện giờ đưa lên phủ Ứng Thiên xét xử.
♦Tuổi thọ người ta. ◇Vương Sung : Nhân mệnh hữu đoản trường (Luận hành , Giải trừ ) Thọ mệnh người ta có ngắn có dài.