e-hvtd v2.0 (9175)

仰毒 ngưỡng độc
♦☆Tương tự: ngưỡng dược .