e-hvtd v2.0 (9175)

仰藥 ngưỡng dược
♦Uống thuốc độc tự tử. ☆Tương tự: ngưỡng độc . ◇Liêu trai chí dị : Dữ kì tương tư nhi bệnh, bất như ngưỡng dược nhi tử , (Cát Cân ) (Nếu) phải mắc bệnh tương tư, chẳng bằng uống thuốc độc mà chết.