e-hvtd v2.0 (9175)

五行 ngũ hành
♦Năm chất gồm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ , , , , .