e-hvtd v2.0 (9175)

今時 kim thì
♦Thời nay, bây giờ. ◇Mai Thừa : Kim thì thiên hạ an ninh, tứ vũ hòa bình , (Thất phát ) Thời nay thiên hạ yên ổn, bốn cõi hòa bình.