e-hvtd v2.0 (9175)

傑作 kiệt tác
♦Tác phẩm xuất sắc.
♦Phiếm chỉ đồ vật làm ra rất hay rất tốt.