e-hvtd v2.0 (9175)

傑句 kiệt cú
♦Câu văn thơ tuyệt hay. § Cũng nói là giai cú .