e-hvtd v2.0 (9175)

兼管 kiêm quản
♦Trông coi nhiều việc một lúc.