e-hvtd v2.0 (9175)

兼領 kiêm lĩnh
♦Một mình đảm nhiệm nhiều chức vụ.