e-hvtd v2.0 (9175)

兼愛 kiêm ái
♦Yêu thương mọi người. ◇Tuân Tử : Nghiêu nhượng hiền, dĩ vị dân. Phiếm lợi kiêm ái đức thi quân , . (Thành tướng ).
♦Học thuyết của Mặc Địch thời Xuân Thu, chủ trương yêu mọi người như nhau, không phân biệt thân và sơ.