e-hvtd v2.0 (9175)

乞辭 khất từ
♦Lời xin, cái đơn xin việc gì.
♦Xin từ chức.