e-hvtd v2.0 (9175)

乞食 khất thực
♦Xin ăn.
♦(Phương ngôn Mân Nam) Chỉ người ăn mày.