e-hvtd v2.0 (9175)

乞師 khất sư
♦Xin người cho quân giúp đỡ.