e-hvtd v2.0 (9175)

刻苦 khắc khổ
♦Nhẫn nại chịu khó. ◇Hàn Dũ : Cư nhàn ích tự khắc khổ, vụ kí lãm vi từ chương , (Liễu Tử Hậu mộ chí minh ) Ở đây ông càng cần khổ, gắng đem những kí ức cùng những điều trông thấy chép thành văn chương.
♦Khó khăn tằn tiện (đời sống). ◇Tân Ngũ đại sử : (Phùng) Đạo vi nhân năng tự khắc khổ vi kiệm ước (Tạp truyện , Phùng Đạo ).
♦Khúc mắc, trúc trắc (thơ văn). ◇Nghiêm Vũ : Mạnh Giao chi thi khắc khổ, độc chi sử nhân bất hoan , 使 (Thương lãng thi thoại , Thi bình ).