e-hvtd v2.0 (9175)

休戰 hưu chiến
♦Ngưng chiến, đình chiến. ◎Như: song phương tạm thì tuyên bố hưu chiến .