e-hvtd v2.0 (9175)

兵略 binh lược
♦Mưu lược tập luyện quân đội, tác chiến.