e-hvtd v2.0 (9175)

交尾 giao vĩ
♦Chỉ động vật (chim thú, côn trùng, v.v.) giao phối. ◇Phương Văn : Dẫn sồ nga thí thủy, Giao vĩ áp trầm ba , (Thang nhưng tam trạch tức sự ).