e-hvtd v2.0 (9175)

交納 giao nạp
♦Kết giao. ◇Nho lâm ngoại sử : Kí bất cầu quan tước, hựu bất giao nạp bằng hữu, chung nhật bế hộ độc thư , , (Đệ nhấtc hồi) Đã không cầu quan tước, lại chẳng kết giao bạn bè, suốt ngày đóng cửa đọc sách.
♦Phụng hiến, giao phó.