e-hvtd v2.0 (9175)

交互 giao hỗ
♦Thay thế, luân phiên.
♦Đan chen, xen kẽ. ◇Thẩm Ước : Dã kính kí bàn hu, Hoang thiên diệc giao hỗ , (Túc đông viên 宿) Lối đồng đã khúc khuỷu, Đường hoang lại đan chen.
♦Lẫn nhau. ☆Tương tự: hỗ tương .