e-hvtd v2.0 (9175)

交媾 giao cấu
♦§ Cũng viết là giao cấu .
♦Âm dương giao hợp.
♦Giao phối, tính giao.
♦Hãm hại lẫn nhau.
♦Móc nối, câu kết.
♦Li gián, làm rối loạn phải trái.