e-hvtd v2.0 (9175)

交兵 giao binh
♦Quân đội đánh nhau. ☆Tương tự: đả trượng , giao phong , giao chiến .