e-hvtd v2.0 (9175)

兵器 binh khí
♦Vũ khí. ☆Tương tự: đao binh , hỏa khí .