e-hvtd v2.0 (9175)

兵力 binh lực
♦Sức mạnh của quân đội. ☆Tương tự: quân lực , vũ lực .