e-hvtd v2.0 (9175)

丁年 đinh niên
♦Tuổi trưởng thành.