e-hvtd v2.0 (9175)

丁東 đinh đông
♦(Trạng thanh) Tiếng ngọc va chạm lách cách, tiếng chuông leng keng... § Cũng viết là đinh đông: , hoặc . ◇Hàn Ác : Dạ cửu hốt văn linh tác động, Ngọc đường tây bạn hưởng đinh đông , 西 (Vũ hậu nguyệt trung đường nhàn tọa ).