e-hvtd v2.0 (9175)

典雅 điển nhã
♦Cao nhã không tục, thường dùng nói về văn chương. ◇Tào Phi : Từ nghĩa điển nhã, túc truyền ư hậu , (Dữ Ngô Chất thư ) Ý nghĩa văn từ cao nhã, đáng truyền lại sau.
♦Phiếm chỉ sách vở tài liệu thời xưa. ◇Mã Dung : Dung kí bác lãm điển nhã, tinh hạch số thuật , (Trường địch phú tự ) Mã Dung đã biết rộng về điển tịch cổ, lại tinh thông thuật số.