e-hvtd v2.0 (9175)

以後 dĩ hậu
♦Trở về sau. ◎Như: tự thử dĩ hậu từ nay về sau.