e-hvtd v2.0 (9175)

以下 dĩ hạ
♦Trở xuống. Ở sau đây (tiếng Pháp: en-dessous, ci-après).