e-hvtd v2.0 (9175)

鼓鉦 cổ chinh
♦Trống và chiêng. § Ngày xưa, dùng trong quân đội để chỉ huy tiến lui. ◇Dương Hùng : Khuếch kì ngoại, hư kì nội, lợi cổ chinh , , (Thái huyền , Khuếch ).
♦Mượn chỉ tướng soái. ◇Hạ Hoàn Thuần : Hoặc ban kiếm dĩ nhậm cổ chinh (Đại ai phú ).