e-hvtd v2.0 (9175)

鼓舌 cổ thiệt
♦Khua lưỡi. Nghĩa bóng: Chỉ sự ăn nói giảo hoạt. ◇Trang Tử : Diêu thần cổ thiệt, thiện sanh thị phi , (Đạo Chích ) Khua môi múa mỏ, chuyên đặt ra điều thị phi.