e-hvtd v2.0 (9175)

鼓琴 cổ cầm
♦Đánh đàn. ◇Thi Kinh : Cổ sắt cổ cầm, Hòa lạc thả đam , (Tiểu nhã , Lộc minh 鹿) Gảy đàn sắt đàn cầm, Vui hòa thỏa thích.