e-hvtd v2.0 (9175)

鼓動 cổ động
♦Cổ vũ, kích động. ★Tương phản: trấn áp .