e-hvtd v2.0 (9175)

鷗鷺忘機 âu lộ vong cơ
♦Bạn với chim âu mà quên việc đời, chỉ sự ở ẩn. ◇Lục Du : Kính hồ tây bạn thu thiên khoảnh, âu lộ cộng vong ki 西, (Ô dạ đề , Thế sự tòng lai quán kiến từ ).