e-hvtd v2.0 (9175)

高調 cao điệu
♦Điệu đàn cao khó họa. Nghĩa bóng: Lí tưởng xa vời, không thật tế.