e-hvtd v2.0 (9175)

高興 cao hứng
♦Cái hứng thú cao thượng.
♦Có nhiều hứng thú.