e-hvtd v2.0 (9175)

首都 thủ đô
♦Thành phố trung tâm chính trị của một quốc gia. § Còn gọi là quốc đô .