e-hvtd v2.0 (9175)

食管 thực quản
♦Cái ống từ miệng xuống dạ dày để đưa đồ ăn.