e-hvtd v2.0 (9175)

顧影自憐 cố ảnh tự liên
♦Trông bóng tự thương. Hình dung ở trong cảnh cô đơn thất ý. § Cũng nói cô khổ linh đình . ◇Vương Dĩ Nhân : Nhãn khuông trung bất tri bất giác đích hữu ta nhuận thấp khởi lai, tiện độc tự cố ảnh tự liên đích thán liễu nhất khẩu khí , 便 (Lưu lãng ).
♦Tự cho mình là hay là đẹp. ◇Trương Suất : Cố ảnh tự mị, khuy kính tự liên , (Tú phú ).