e-hvtd v2.0 (9175)

顧不得 cố bất đắc
♦Không đoái, không chú ý tới.