e-hvtd v2.0 (9175)

音階 âm giai
♦Xếp đặt những âm thanh theo thứ tự cao thấp thành một hàng nhóm (tổ âm liệt ), gọi là: âm giai (tiếng Pháp: gamme).