e-hvtd v2.0 (9175)

音色 âm sắc
♦Tính chất phân biệt hai thứ tiếng cao và mạnh bằng nhau (tiếng Pháp: timbre). § Còn gọi là âm phẩm , âm chất .