e-hvtd v2.0 (9175)

音聲 âm thanh
♦Âm nhạc. ◇Kê Khang : Dư thiếu hảo âm thanh (Cầm phú ) Ta thuở bé thích âm nhạc.
♦Các thứ tiếng động.