e-hvtd v2.0 (9175)

音耗 âm hao
♦Tin tức, âm tấn. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Thứ nhật, Lã Bố tại phủ trung đả thính, tuyệt bất văn âm hao , , (Đệ bát hồi) Hôm sau, Lã Bố ở nhà nghe ngóng, chẳng thấy tin tức gì.