e-hvtd v2.0 (9175)

音節 âm tiết
♦(Âm) Tiết tấu cung bực trong âm nhạc (tiếng Pháp: rythme).