e-hvtd v2.0 (9175)

音程 âm trình
♦Thuật ngữ âm nhạc: Tỉ lệ trong số chấn động của các tiếng cao thấp (tiếng Pháp: intervalle de sons).