e-hvtd v2.0 (9175)

音樂家 âm nhạc gia
♦Người có sở trường về âm nhạc. Thường chỉ người có thành tựu về chế tác nhạc khúc hoặc diễn tấu.