e-hvtd v2.0 (9175)

音樂 âm nhạc
♦Nghệ thuật về âm và tiếng có quy tắc, tổ chức để biểu đạt tư tưởng tình cảm con người.