e-hvtd v2.0 (9175)

音律 âm luật
♦Lệ luật trong âm nhạc, âm điệu và luật lữ.
♦Phiếm chỉ âm nhạc, nhạc khúc.
♦Quy luật về thanh vận trong văn tự.